Behandeling van Whiplash klachten met Functionele Chiropractie

De whiplash is helaas nog steeds een bekende term. Bijna iedereen kent wel iemand die een ongeluk heeft gehad met de auto, tijdens het sporten of in huis. De whiplash ontstaat vaak door een trauma waardoor de nekspieren verrekken en het hoofd sterk heen en weer wordt geschud.

Een verrekte spier kan stijf en pijnlijk zijn. Door de zwelling is de verrekking ook vaak goed te zien. Om deze reden is er vaak veel begrip wanneer mensen deze spierklachten hebben.

Bij een whiplash worden echter ook bloedvaten en zenuwen opgerekt. Ook worden de hersenen flink door elkaar geschud. Hier treed vaak geen zichtbare zwelling of verkleuring op. Dat betekent dat een whiplash vaak niet zomaar aan te tonen is. Hierdoor komt het helaas vaak voor dat patiënten niet worden begrepen door omgeving en soms zelfs niet door medisch personeel.

Het Whiplash Trauma

Een whiplash heeft vaak onbegrepen klachten tot gevolg. Het initiële trauma kan schade geven aan structuren als de huid, spieren, pezen, gewrichten en botten. Het kan echter ook zo zijn dat bloedvaten en zenuwen worden aangetast.

Met name dit laatste is van groot belang. Het zenuwstelsel is een gevoelig stelsel van allerlei neuronen die met elkaar verbonden zijn. Wanneer het zenuwstelsel wordt verstoord, dan kan dit invloed hebben op het functioneren van het hele lichaam.

Deze verstoring is soms aan te tonen met beeldvormende technieken zoals CT, MRI of soms zelfs röntgen. Vaak is de schade echter niet te constateren. Wat ook bijna nooit te constateren valt, zijn de functionele klachten die mensen overhouden na een whiplash.

Omdat de schade niet zichtbaar is, worden patiënten met een Whiplash veel te vaak niet begrepen door medisch personeel.

Ben Bolsenbroek

Neurologisch Chiropractor

, Chiropractie en whiplash

Binnen de chiropractie worden 3 manieren onderscheiden waarin het whiplash trauma invloed kan hebben op de werking van het zenuwstelsel.

  1. Schade aan sensoren in de nekspieren. Deze sensoren meten de rek en houding van de nekspieren. Hierdoor weet het lichaam in welke positie het zich bevindt. Wanneer deze sensoren zijn beschadigt door een trauma kan dit invloed hebben op het meten van de positie van het lichaam. De patiënt kan dus moeite hebben om zijn lichaamspositie in de ruimte te bepalen.
  2. Schade aan verbindingen tussen zenuwen. (U kunt hier meer lezen over deze verbindingen) Zenuwvezels zorgen voor verbindingen tussen neuronen of zenuwcellen. Door deze verbindingen kan er informatie worden doorgegeven. Het is dan ook goed voor te stellen dat wanneer deze zenuwverbindingen zijn beschadigt, dat er minder communicatie plaatsvind tussen de neuronen. Dit zorgt voor een slechtere geleiding van prikkels en informatie maar ook voor een minder goede spiercontrole.
  3. Verstoring van de centrale verwerking van zenuwimpulsen. Wanneer deze centrale verwerking is verstoord worden allerlei processen minder goed of niet volledig uitgevoerd. Dit kan betekenen dat er bijvoorbeeld een minder goede coördinatie is. Ook oogbewegingen kunnen worden verstoord en spieren kunnen kracht verliezen.

Naast de specifieke hierboven genoemde klachten, kunnen er veel meer klachten optreden. Doordat ons hele lichaam wordt aangestuurd door onze zenuwen kunnen er ook in ons hele lichaam klachten optreden door een whiplash. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan hoofdpijn en duizeligheid, een grotere vermoeidheid, slaapproblemen en minder concentratie vermogen.

De beschadiging van het zenuwstelsel is slecht te voorspellen en de effecten hiervan zijn nog moeilijker te voorspellen. Doordat het zenuwstelsel zo complex is kunnen de gevolgen sterk uiteen lopen. Om deze reden wordt er vaak ook niet goed in kaart gebracht welke klachten er gevolg zijn van een whiplash trauma.

.

Diagnose en behandeling van Whiplash Trauma

De beschadiging zelf is soms lastig vast te stellen. De symptomen echter zijn vaak heel duidelijk en kunnen dan ook in kaart worden gebracht. Een grondig onderzoek van het lichaam en het zenuwstelsel geeft een functioneel chiropractor dan ook veel informatie over de mogelijke diagnose.

Hierbij worden verschillende lichaamsfuncties en zenuwfuncties getest. Deze testen worden zowel in rust als in actie uitgevoerd. Spieren, coördinatie, balans maar ook gevoel in ledematen, het gehoor en zicht worden allen uitgebreid getest. Alleen dan kan een volledig beeld worden verkregen van de symptomen zodat een passende diagnose kan worden gesteld.

De behandeling bestaat vervolgens uit het wegnemen van eventuele, nog aanwezige barrières. Deze barrières kunnen een ongestoorde zenuwwerking in de weg zitten.

Dan begint het traject van het opnieuw stimuleren en trainen van zenuwen. Door specifieke impulsen aan de zenuwcellen te geven worden deze gestimuleerd om oude verbindingen opnieuw te gaan gebruiken en nieuwe verbindingen aan te leggen.

Het op de juiste wijze toedienen van deze impulsen vraagt veel kennis en ervaring. Omdat onze praktijk ruime ervaring heeft met het behandelen van whiplash klachten zijn wij in staat resultaat te bereiken in gevallen waar anderen het al hebben opgegeven.

Wij komen zeer graag met u in contact omdat wij veel te vaak zien dat mensen blijven doorlopen met klachten die met de juiste zorg te verminderen of te verhelpen zijn.

Door specifieke impulsen aan de zenuwcellen te geven, worden deze gestimuleerd om oude verbindingen opnieuw te gaan gebruiken en nieuwe verbindingen aan te leggen.