Klachtenregeling

Chiropractie Praktijk Kennemerland

Klachtenregeling

September 2023

Uw mening, suggesties en klachten doen ertoe!
Wij horen het uiteraard graag wanneer u tevreden bent over behandeling en resultaten. Het kan helaas ook voorkomen dat u een andere ervaring hebt, ook dan is het belangrijk dat u uw mening of klacht naar voren brengt.

Bespreek eventuele problemen altijd eerst met uw chiropractor. In de meeste gevallen kunnen problemen in onderling overleg opgelost worden. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Chiropractoren Associatie.

De klachtenfunctionaris van de NCA handelt vanuit een oprecht geΓ―nteresseerde belangstelling en zal er alles aan doen om te proberen, samen met u en de zorgverlener, een zinvolle en bevredigende oplossing te vinden, zo mogelijk met behoud van de relatie en onderling vertrouwen.

Verloopt dit niet naar wens dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren over een mogelijk vervolgtraject. De klachtenfunctionaris werkt volgens het beroepsprofiel van de VKIG.

De klachtenfunctionaris is dagelijks te bereiken voor patiΓ«nten en chiropractoren op telefoonnummer 088 – 024 51 66 of via klachtennca@cbkz.nl.

Alle leden van de NCA zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Stichting Chiropractie Nederland. Mocht er na gesprekken met uw chiropractor en/of met behulp van de bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing worden bereikt, dan kan er sprake zijn van een geschil.

Via de SCN is er een geschillenregeling beschikbaar. De klachtenfunctionaris kan u hier over inlichten. Vanaf 1 januari 2023 kunt u met uw geschil terecht bij de Geschillenregeling KPZ.

Uw melding wordt altijd geregistreerd en kan aanleiding zijn tot een maatregel ter verbetering van de hulpverlening.