Herstel van Neurologische klachten dankzij Neuroplasticiteit

Functionele neurologie (ook wel chiropractische neurologie) is de tak van chiropractie die gespecialiseerd is in het bieden van zorg bij neurologische klachten. De essentie van functionele neurologie is het inzetten van de plasticiteit (aanpassingsvermogen) van het brein om herstel op te laten treden.

Neuroplasticiteit is dus essentieel voor het herstel van hersenen en zenuwen.

Door het brein op de juiste wijze te stimuleren, kan het brein zichzelf herstellen. De functie van de neurologische chiropractor is hierbij het geven van de juiste prikkels aan het brein.

Wij leggen u graag uit op welke wijze wij onze patiënten helpen bij het herstel van neurologische klachten. We beginnen met de bouw en het ontwerp van zenuwen.

Hoe praten zenuwcellen met elkaar?

Neuroplasticiteit is vermogen van zenuwcellen (ook wel neuronen) om zich aan te kunnen passen. Deze aanpassingen bestaan vooral uit het aangaan van nieuwe verbindingen met andere zenuwcellen. Door deze verbindingen communiceren of “praten” neuronen met elkaar.

Dit kunt u zich als volgt voorstellen:

Neuronen (zenuwcellen) communiceren met elkaar door het sturen van stroomstootjes door lange uitlopers. Deze uitlopers maken contact met elkaar en kunnen signalen doorgeven. De ontvangende uitloper wordt hierbij receptor (axon) genoemd en de “sturende” uitloper een dendriet.

Voor het versturen van signalen worden soms kleine stroomstootjes gebruikt en op andere plekken soms chemische signaalstofjes (neurotransmitters)

De termen mag u vergeten, als u maar onthoud dat zenuwcellen dus informatie doorgeven via uitlopers die contact met elkaar maken.

Op deze wijze komt bijvoorbeeld informatie over pijn aan uw teen, terecht in uw hersenen. Allerlei uitlopers van zenuwcellen maken contact met elkaar en brengen zo het signaal over vanuit uw teen naar uw hersenen.

Dit proces kan worden verstoord wanneer er een harde klap op het hoofd optreed, waardoor er verbindingen kapot gaan. Ook kunnen er soms simpelweg te weinig verbindingen aanwezig zijn, bijvoorbeeld als sinds de geboorte ( bijvoorbeeld bij een gedragsstoornis).

Wanneer er te weinig verbindingen zijn, kunnen er grote problemen optreden! Verderop leest u hoe deze problemen verholpen kunnen worden door functionele chiropractoren met verstand van en ervaring met neuroplasticiteit.

Door het brein op de juiste wijze te stimuleren, kan het brein zichzelf herstellen. De functie van de neurologische chiropractor is hierbij het geven van de juiste prikkels aan het brein.

Ben Bolsenbroek

Neurologisch Chiropractor

Gevolgen van schade aan zenuwen en zenuwverbindingen

Door ons hele lichaam heen zijn er zenuwcellen die voortdurend met elkaar communiceren. Wanneer er te weinig verbindingen zijn tussen deze neuronen dan wordt informatie niet goed doorgegeven.

Dat kan bijvoorbeeld als gevolg hebben dat prikkels zoals licht of geluid niet op de juiste manier in onze hersenen aankomen. Dit zien wij vaak bij een hersenkneuzing. Door de klap functioneren bepaalde verbindingen niet of minder goed, waardoor prikkels niet correct worden doorgegeven. Dit zorgt dan bijvoorbeeld weer voor overgevoeligheid voor licht of voor harde geluiden.

Wanneer neuronen niet goed met elkaar kunnen communiceren dan worden er allerlei lichamelijke processen verstoord. Dat betekent dus dat een gedragsstoornis of een hersenkneuzing, invloed kan hebben op heel veel verschillende terreinen. Er kan vermoeidheid optreden of juist slapeloosheid, mensen kunnen erg druk worden of juiste moeite krijgen met activiteit.

Het verbreken van zenuwverbindingen hoeft dus niet alleen te betekenen dat er functies wegvallen. Er kan ook juist overprikkeling optreden doordat signalen niet goed worden verstuurd of gefilterd.

Doordat de verbindingen niet zomaar terugkeren, kunnen er dus jarenlang problemen zijn na een hersenkneuzing of zelfs levenslang bij een gedragsstoornis.

Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn!

Door herstellend vermogen van het brein, ook wel neuroplasticiteit genoemd, is het mogelijk om opnieuw verbindingen aan te maken tussen zenuwcellen.

Dit betekent dus ook dat de aanhoudende gevolgen zullen afnemen.

Neuroplasticiteit en het herstel van neurologische problemen

Het vermogen van zenuwcellen of neuronen om zich aan te passen aan de omstandigheden noemen we dus neuroplasticiteit. Deze neuroplasticiteit bestaat met name uit het aangaan van nieuwe verbindingen, waardoor zenuwcellen weer met elkaar kunnen communiceren.

Het gevolg is dan dat onze hersenen binnenkomende prikkels weer op de juiste wijze kunnen reguleren.

Functionele neurologie is de tak binnen de chiropractie die zich richt op het herstel van neurologische problemen. Door op specifieke wijze zenuwcellen te stimuleren en te trainen, worden deze cellen aangezet tot het maken van nieuwe verbindingen met andere cellen.
Door neuronen te dwingen met elkaar te communiceren, raken deze neuronen weer gewend aan het doorgeven signalen.

Het gevolg hiervan is terugkeer van functies zoals goed zicht, gevoel/kracht in ledematen. Door de betere regulering van prikkels is er ook een sterke verbetering mogelijk voor bijvoorbeeld hoofdpijn, vermoeidheid of mindere concentratie.

Herstel van complexe neurologische klachten

Wij zijn een erkend centrum voor neurologische chiropractie in Nederland. Dit uit zich bijvoorbeeld in het feit dat wij functionele chiropractoren opleiden of bijstaan bij complexe patiënt casussen. Ook rekenen wij enkele chiropractoren tot onze kring van personen die wij bijstaan.

Ons programma en onze training gericht op herstel en stimulatie van het zenuwstelsel zorgt ervoor dat wij patiënten vanuit heel Europa en zelfs de hele wereld ontvangen. Een reis van een volle dag vliegen is geen uitzondering voor personen die bijvoorbeeld onze Intensieve training week ondergaan.

Wij komen dan ook graag in contact met u omdat wij zoveel mogelijk mensen willen bijstaan met onze hulp bij leer- en concentratie problemen.

Blijft u alstublieft niet rondlopen met klachten waar wij u bij kunnen helpen.

Ons programma en onze training gericht op herstel en stimulatie van het zenuwstelsel zorgt ervoor dat wij patiënten vanuit heel Europa en zelfs de hele wereld ontvangen.