Neurologische Chiropractie: Niet behandelen maar Ondersteunen

Veel mensen gaan naar een arts of andere gezondheidsprofessional voor een behandeling. Ze komen daar bijvoorbeeld met hoofdpijn (of migraine) en gaan vervolgens weer naar huis met een recept voor pillen, die de kern van de behandeling zijn.

De pillen onderdrukken de pijn, en de klacht is “behandeld”.

Dit lijkt niet in de verste verte op de zorg die een chiropractor biedt.

Chiropractie is namelijk een vorm van zorg die zich kenmerkt door een combinatie van oude medische kennis en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Niet voor niets spreken chiropractoren niet van “behandelen” maar hebben wij het over het ondersteunen bij een optimale gezondheid.

De essentie van chiropractie is het ongestoord laten functioneren van het zenuwstelsel, dit zenuwstelsel bestuurd immers het gehele lichaam. Een ongestoord zenuwstelsel (neurologisch stelsel) is dan ook onontbeerlijk voor een goede gezondheid.

Chiropractie praktijk Kennemerland zal dan ook nooit beginnen over pijnstillers, slaapmiddelen of bloeddrukverlagers. Wel willen wij mogelijke verstoringen en barrières wegnemen die een optimale werking van uw zenuwstelsel in de weg staan.

 

Meer informatie opvragen?

Stuur ons een mailtje of bel ons op 023-5427540

Blokkades, Subluxaties en Verstoringen

Subluxaties en blokkades zijn termen die wellicht regelmatig hoort wanneer het gesprek over chiropractie gaat. Deze term neemt dan ook een centrale rol in binnen de chiropractische zorg. Met de subluxatie of blokkade wordt een verstoring bedoeld van het zenuwstelsel.

Deze verstoring hoeft niet altijd even duidelijk te zijn. Ook hoeft er geen fysieke oorzaak te zijn, zoals er bijvoorbeeld bij een hernia wel heel duidelijk is.

Er kunnen ook andere factoren zorgen voor een verstoring van de zenuwwerking. Denk hierbij aan bepaalde chemische stoffen die voor prikkeling van de darm kunnen zorgen of een periode van stress waardoor er verkramping van de rugspieren kan optreden.

Bij de darmprikkeling komen zoveel zenuwsignalen vrij dat deze het zenuwstelsel als het ware kunnen overspoelen met prikkels. Het effect kan dan hetzelfde zijn als bij een file, de overvloed zorgt verstopping: een blokkade of subluxatie.

Bij (langdurige) stress kan verkramping optreden waardoor de ruimte voor zenuwen wordt beperkt. Hierdoor kunnen zenuwen geprikkeld raken en mogelijk niet optimaal meer functioneren.

In beide gevallen ligt de oplossing niet in het onderdrukken van de darmsignalen of het onderdrukken van de verkramping.

Hoeveel beter is het om op zoek te gaan naar de bron van de overvloed aan darmprikkels en deze bron vervolgens zo mogelijk weg te nemen?

Of op dezelfde manier, hoeveel beter is het om de te proberen om de verkramping zelf te verzorgen?

Door het wegnemen van de oorzaak of aanleiding van de zenuwblokkade, kan een chiropractor mogelijk ingrijpen op het zenuwstelsel om dit weer optimaal te laten functioneren.

Neurologische chiropractie heet dan ook niet voor niets neurologisch. Door de neuronen de kans te geven ongestoord hun functie uit te voeren, wordt het lichaam optimaal aangestuurd.

 

Ben Bolsenbroek – Neurologisch Chiropractor

“Door het wegnemen van de oorzaak of aanleiding van de zenuwblokkade, kan een chiropractor mogelijk ingrijpen op het zenuwstelsel om dit weer optimaal te laten functioneren.”

Neurologische Chiropractie in de Praktijk

Hoe ziet deze zorg er in de praktijk uit. Wat kan een chiropractor als deze geen chemicaliën voorschrijft?

De zorg die de chiropractor biedt, gebeurt op basis van lichamelijk onderzoek en grondige anatomische kennis en ervaring. Hierdoor kunnen wij pijn en klachten koppelen aan specifieke zenuwbanen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u niet lekker slaapt en dat deze klachten maar niet weggaan. Het is dan heel goed mogelijk dat er zenuwen in uw nek worden geprikkeld door een beknelling. Deze prikkeling zorgt ervoor dat uw hersenen onvoldoende tot rust komen en u lastig in slaap valt/doorslaapt.

De chiropractor zal dan zorg bieden die erop gericht is om de beknelling of verstoring in de nek regio wegnemen. Door deze neurologische blokkade te verzorgen, komt er mogelijk een snel effect op de slaap. De zenuwen kunnen ongestoord hun werk doen en de prikkeling neemt af. Uw hersenen komen meer tot en rust en uw slaap hersteld.

Wanneer u dit afzet tegen een pilletje tegen slapeloosheid met een bijsluiter vol bijwerkingen, lijkt het dan ook u niet een goed idee om te kiezen voor een professional zoals de neurologisch chiropractor die uw zenuwstelsel ondersteunt in plaats van uw klachten onderdrukt?

Wij vertellen u graag meer over onze zorg.

Chiropractische Zorg

Chiropractische zorg is gericht op herstel van het lichaam, nooit op onderdrukken van symptomen.

Lees Ook

Chiropractische Zorg bij Niet Aangeboren Hersenletsel

Chiropractische Zorg bij Niet Aangeboren HersenletselIn de medische wereld wordt een sterk onderscheid gemaakt tussen aangeboren en niet aangeboren hersenletsel. Met aangeboren hersenletsel worden dus aandoeningen bedoeld die iemand van voor de geboorte heeft. Deze...

Een Duidelijke Uitleg en een Voorbeeld van Brain Plasticty

Een Duidelijke Uitleg en een Voorbeeld van Brain PlastictyEen term die steeds bekender begint te worden onder mensen met een interesse in gezondheid, is brain plasticity. Brain plasticity is grofweg te vertalen met de plasticiteit van het brein. Wat eigenlijk neerkomt...