rug, Nek en schouder klachten

De rug en nek zijn het centrum van ons lichaam, daarom geven problemen met uw rug allerlei klachten.
Chiropractie Kennemerland heeft daarom de behandeling van nek, schouder en rugklachten als specialiteit.

Vraag een consult aan

Onze receptionist neemt contact met u op om een consult in te plannen

Onze aanpak van rug, Nek en schouder klachten

Rugpijn of Lumbago is een verzamelnaam voor een scala aan problemen die pijn in de onderrug veroorzaken. De nek en schouders zijn vanzelfsprekend sterk met de rug verbonden. Een chiropractor is de professional die uw beste keuze is om uw rugklachten te laten behandelen. Wetenschappelijk onderzoek en Patiëntervaringen wijzen dit uit.

De aanpak bij CPK is gebaseerd op de een uitvoerig vraaggesprek over het ontstaan van uw klachten en uw algehele gezondheidssituatie. Gevolgd door een specifiek en nauwgezet lichamelijk onderzoek. Dit onderzoek is opgedeeld in een Orthopedisch, Neurologisch en Chiropractisch deel. Bij zenuwbeschadigingen, hersenletsel of betrokkenheid van het evenwichtsorgaan, kwantificeren wij ook uw uitgangspositie zodat heel duidelijk is wat het vertrekpunt is. Om dit te kunnen doen bezit CPK een zeer uitgebreid specialistisch arsenaal van meetinstrumenten.

De behandeling van uw klachten en het behandelplan wordt uitvoerig met u besproken, pas als u zich in het plan van aanpak kunt vinden wordt behandeling gestart.
De chiropractor zal uw behandeling opdelen in 3 fase. De eerste fase is een intensieve fase waarbij u meerdere keren aaneengesloten wordt gezien voor behandeling om op een voor uw klachten zo kort mogelijke periode uw klachten te verminderen.

Echter de klachten of symptomen zijn veelal niet de oorzaak van uw rugpijn. CPK is erop gebrand de mogelijkheid om de klachten weer opnieuw op te lopen tot een minimum te beperken. Dit wordt met u besproken in de rapportage van bevindingen en duidelijk uitgelegd.

Wij doen geen concessies aan de kwaliteit van zorg en geven u alleen het beste behandelplan. In sommige gevallen is een multi-diciplinaire aanpak het beste en ook dat zullen wij met u bespreken.

Op verzoek lichten wij ook uw huisarts of andere behandelaren in.
De tweede fase bestaat uit verder stabilisatie van de wervelkolom en de verbetering van de communicatie via het zenuwstelsel tussen uw ledematen en het brein.
Dit doen wij met name door verbetering van het functioneren van het cerebellum en de zenuwbanen. Zo creëren wij de beste jij met jouw mogelijkheden.

De derde fase bestaat uit goed onderhoud, maar dat spreek voor zich!

GEEN WACHTLIJST

Wij geloven in snelle hulp om zo spoedig mogelijk uw klachten te verhelpen. U kunt bij ons daarom binnen 24 uur terecht!

OPLEIDER EN CONSULTANT

Onze expertise wordt ook door onze collega’s erkend. Wij behandelen bijvoorbeeld meerdere chiropractoren en geven regelmatig training binnen ons vakgebied.

GERICHT OP U

Wij behandelen geen klachten, wij helpen onze cliënten. Dit betekent dat wij niet bezig zijn met de theorie maar met uw oplossing.

Wilt u een afspraak maken?