Welke Neurologische Klachten verhelpen wij

Neurologische klachten zijn een heel breed scala aan klachten. Grofweg komt het erop neer dat alle klachten waarbij zenuwen zijn betrokken, neurologische klachten zijn. Omdat in ons lichaam onderdelen bijna altijd gezamenlijk werken, is het onderscheid soms niet duidelijk.

Wat bijvoorbeeld lijkt op een probleem van de spieren, kan in werkelijkheid een neurologische afwijking als oorzaak hebben. Om deze reden hebben wij in de praktijk geleerd, dat we altijd verder moeten zoeken naar echte oorzaak van een klacht. Te vaak wordt er gekozen voor het behandelen van symptomen in plaats van het herstellen van de gehele gezondheid.

We hebben hier een tweetal veel voorkomende neurologische klachten uitgelicht. Vanzelfsprekend is onze hulp breder dan deze twee aandoeningen, deze aandoeningen geven echter een duidelijk beeld van onze hulp bij neurologische klachten.

De Hersenschudding of Contusio Cerebri

De hersenschudding of hersenkneuzing is misschien wel de bekendste neurologische klacht. Waar er soms een beetje lacherig wordt gedaan over de hersenschudding is deze klacht wel een heel serieuze bedreiging van de gezondheid!

Wanneer u uw knie stoot, dan kan deze opzwellen. Die ruimte is er in uw hoofd niet, daarom kan een hersenschudding te koste gaan van het functioneren van uw hersenen. Omdat deze hersenen bestaan uit tientallen miljarden neuronen is er dan sprake van een neurologisch probleem.

Vaak worden wij dan ook benaderd door patiënten die na een (zware) hersenschudding met restsymptomen kampen. U kunt hierbij denken aan een terugkerende hoofdpijn. Vaak uit zich dit ook in een sneller opkomende vermoeidheid of een verminderd concentratie vermogen.

Al deze signalen geven aan dat de hersenen niet volledig hersteld zijn en nog niet berekend zijn op hun taak om het lichaam te besturen.

Onze resultaten voor het herstellen van een hersenschudding zijn ronduit spectaculair! Door (complexe) handelingen uit te voeren, stellen wij lichaam en brein weer op elkaar af.

Ben Bolsenbroek

Neurologisch chiropractor

Om deze reden bieden wij een uitgebreid en intensief programma aan waarbij de hersenen weer worden opgetraind. Door lichaam en brein (complexe) handelingen uit te laten voeren, herstellen de hersenen en raken deze weer ingesteld op hun taken.

Door oefeningen te herhalen, krijgen de hersenen weer de kans om te wennen aan functie.

De resultaten hiermee zijn ronduit spectaculair. Zeker wanneer we bedenken dat patiënten vaak te laat naar ons toekomen omdat niet eerder duidelijk was waar de klachten vandaan komen.

Om deze reden vragen wij altijd aan onze patiënten om ook anderen met vergelijkbare klachten met ons in contact te brengen.

Er blijven helaas veel te veel mensen met klachten na een hersenkneuzing rondlopen.

Hulp bij Migraine Hoofdpijn

Migraine is een bekend begrip. Honderdduizenden mensen hebben hier last van.

Naast de hoofdpijn is er ook vaak sprake van misselijkheid, duizeligheid en overgevoeligheid voor licht. Al deze klachten vinden hun oorsprong in de zenuwen.

De meest recente inzichten lijken te suggereren dat migraine een samenspanning is van zenuwen en vaten in de hersenen. Door overprikkeling van banen in de hersenstam heeft dit allerlei klachten tot gevolg.

Bij de chiropractische hulp bij deze klachten is de aanpak tweeledig. Chiropractie probeert altijd de gezondheid te bevorderen door oorzaken van klachten weg te nemen. Dit kan betekenen dat blokkades in de nek moeten worden verholpen.

Naast het voorkomen en verminderen van de aanvallen, biedt chiropractie ook oefeningen en methodes die tijdens een aanval kunnen worden toegepast. Deze handelingen zorgen voor een milder verloop van de aanval en een kortere periode van klachten.

Omdat dit geen methodes zijn die gebaseerd zijn op medicaties maar op de kracht en de vermogens van het eigen lichaam, zijn dit methoden die actief door de patiënt geoefend en gepraktiseerd moeten worden.

Onze chiropractische behandeling van neurologische klachten

Omdat er grote verschillen kunnen zijn de oorzaak of de aanleiding van neurologische klachten. Zijn er ook verschillende methoden die wij hanteren om de klachten aan te pakken.

Wij proberen altijd de onderliggende oorzaak van de klachten te vinden. Dus het meest primaire probleem dat de klachten veroorzaakt.

  • Dat kan betekenen dat wij een intensieve behandelperiode starten waarin wij door specifieke oefeningen en inspanning, zenuwen stimuleren en activeren.
  • Dit kan ook betekenen dat wij corrigerende sessies zullen uitvoeren om blokkades van neuronen op te heffen.

Onze aanpak is uiterst effectief!

Wij nodigen u graag uit om contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan gezamenlijk in kaart brengen op welke wijze uw hernia het best te verhelpen is.

Ons zenuwstelsel is een complex orgaan dat invloed heeft op iedere cel van ons lichaam. Door neurologische problemen kunnen dan ook zeer veel verschillende klachten ontstaan. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in hulp bij hersenschuddingen of migraine hoofdpijn.