Chiropractische Zorg bij het Post Commotioneel Syndroom

Lezers van onze blog en bezoekers van onze praktijk zijn inmiddels wel bekend met onze zorg aan cliënten met uiteenlopende neurologische klachten.

Met name onze zorg aan cliënten die kampen met de (late) effecten van een hersenschudding of hersenkneuzing is één van de speerpunten van onze praktijk maar zeker niet de enige! We laten dan ook graag zien op welke wijze wij mensen mogen bijstaan op het gebied van uiteenlopende neurologische klachten.

Zo is één van de problemen waarbij wij onze gespecialiseerde chiropractische zorg toepassen, een syndroom dat sterk is gerelateerd aan hersenschuddingen: het Post Commotioneel Syndroom.

Deze groep van symptomen wordt vaak met PCS aangeduid en bestaat uit aanhoudende klachten na een hersenschudding. Vaak duren deze klachten enkele weken tot maanden. Helaas houden de klachten daarna niet bij iedereen op, er zijn dus veel mensen die langer lijden aan het post commotioneel syndroom. En deze mensen kunnen hier ook heel veel last van ervaren.

 

Meer informatie opvragen?

Stuur ons een mailtje of bel ons op 023-5427540

Wat is de Oorzaak van het Post Commotioneel Syndroom

Het post commotioneel syndroom, is zoals de naam al zegt een syndroom. Dat betekent dat het geen ziekte of aandoening is maar meer een groep van symptomen.

Wat we wel weten, is dat de symptomen waaruit PCS uit bestaat vaak ontstaan na een hersenschudding of hersenkneuzing. Om deze reden wordt PCS ook wel gezien als de late/aanhoudende gevolgen van een hersenschudding. Wanneer we het zo bekijken, is PCS dus eigenlijk het effect dat optreedt wanneer ons lichaam niet goed hersteld van een hersenschudding.

Het mechanisme dat hierbij vaak wordt genoemd, is het feit dat bij een hersenschudding kleine bloedinkjes kunnen optreden en dat communicatie verbindingen tussen hersencellen verbroken kunnen worden. Dit gebeurt op microscopische schaal en wordt dan ook niet waargenomen omdat de schade echt op cellulair niveau ontstaat.

Wetenschappelijk onderzoek heeft dan ook aangetoond dat de kleine beschadigingen ervoor kunnen zorgen dat de doorbloeding in de hersenen en de gezamenlijke activiteit van hersencellen, minder goed verloopt.

 

Ben Bolsenbroek – Neurologisch Chiropractor

“Zo is één van de problemen waarbij wij onze gespecialiseerde chiropractische zorg toepassen, een syndroom dat sterk is gerelateerd aan hersenschuddingen: het Post Commotioneel Syndroom.”

Welke Symptomen Treden er op bij het Post Commotioneel Syndroom

Het meest op de voorgrond staan de cognitieve klachten, dit zijn klachten op het gebied van de hogere brein functies. Denk aan klachten zoals:

  • Concentratie verlies
  • Vermoeidheid
  • Stemmingswisselingen
  • Hoofdpijn
  • Moeite met prikkels
  • Slaapproblemen

Als u deze klachten herkend en u hebt in het verleden een hersenschudding gehad, of een hare klap op uw hoofd of een ongeluk. Dan is de kans aanwezig dat u niet volledig hersteld bent van deze hersenschuddingen en dat u last heeft van het Post Commotioneel Syndroom.

Wat is er dan te doen bij het Post Commotioneel Syndroom

Wanneer u uw enkel verstuikt, dan geeft u deze eerst een tijdje rust en gaat u daarna weer rustig bewegen. Idealiter wordt u hierbij bijgestaan door een fysiotherapeut. U gaat dan weer rustig optrainen zodat uw gewricht hersteld en u uw enkel weer volledig kunt belasten.

Hier gaat tijd overheen en dit vraagt om een periode van aanpassen.

Dit is exact hetzelfde bij een hersenschudding, hierbij heeft het brein een tijdje nodig om te herstellen. En vervolgens moet ook het brein weer worden “opgetraind”. Wanneer dit niet gebeurt maar het brein juist direct weer wordt belast, dan is de kans aanwezig dat er restschade blijft bestaan.

Bij een verstuikte enkel kan er dan een oude blessure blijven sluimeren, bij een hersenschudding kunt u dan last blijven houden van PCS.

De zorg die wij dan bieden bij PCS, is het weer in goede staat brengen van uw hersenen. Zodat deze weer in staat zijn om hun taak volledig te vervullen.

 

Ben Bolsenbroek – Neurologisch Chiropractor

“De zorg die wij dan bieden bij PCS, is het weer in goede staat brengen van uw hersenen. Zodat deze weer in staat zijn om hun taak volledig te vervullen.”

Wat is er dan te doen bij het Post Commotioneel Syndroom

Wanneer u uw enkel verstuikt, dan geeft u deze eerst een tijdje rust en gaat u daarna weer rustig bewegen. Idealiter wordt u hierbij bijgestaan door een fysiotherapeut. U gaat dan weer rustig optrainen zodat uw gewricht hersteld en u uw enkel weer volledig kunt belasten.

Hier gaat tijd overheen en dit vraagt om een periode van aanpassen.

Dit is exact hetzelfde bij een hersenschudding, hierbij heeft het brein een tijdje nodig om te herstellen. En vervolgens moet ook het brein weer worden “opgetraind”. Wanneer dit niet gebeurt maar het brein juist direct weer wordt belast, dan is de kans aanwezig dat er restschade blijft bestaan.

Bij een verstuikte enkel kan er dan een oude blessure blijven sluimeren, bij een hersenschudding kunt u dan last blijven houden van PCS.

De zorg die wij dan bieden bij PCS, is het weer in goede staat brengen van uw hersenen. Zodat deze weer in staat zijn om hun taak volledig te vervullen.

 

Zorg bij Chiropractie Kennemerland bij het Post Commotioneel Syndroom

We beginnen met vast te stellen of er sprake is van PCS. Dit kunnen wij doen door enerzijds eventuele hersenschuddingen in het verleden te bespreken en door vervolgens gronding in kaart te brengen op welke terreinen u problemen ondervind.

Door alle cognitieve gebieden in kaart te brengen, krijgen we een compleet en objectief beeld van uw klachten en hierdoor van de omvang van uw problemen.

Door onze kennis als neurologisch chiropractor, weten wij vervolgens welke hersengebieden we kunnen trainen om het brein te laten herstellen. U kunt dit vergelijken met fysiotherapie voor een verstuikte enkel, in dit geval doen we dit echter met uw brein.

Omdat dit een persoonlijk traject is, kunnen we in dit artikel niet zomaar voorspellen wat de uitkomsten zijn. Wel weten wij door de zorg die wij al aan honderden cliënten geboden hebben, dat er spectaculaire verbetering mogelijk is.

 

Chiropractische Zorg

Chiropractische zorg is gericht op herstel van het lichaam, nooit op onderdrukken van symptomen.

Lees Ook

Chiropractische Zorg bij Niet Aangeboren Hersenletsel

Chiropractische Zorg bij Niet Aangeboren HersenletselIn de medische wereld wordt een sterk onderscheid gemaakt tussen aangeboren en niet aangeboren hersenletsel. Met aangeboren hersenletsel worden dus aandoeningen bedoeld die iemand van voor de geboorte heeft. Deze...

Een Duidelijke Uitleg en een Voorbeeld van Brain Plasticty

Een Duidelijke Uitleg en een Voorbeeld van Brain PlastictyEen term die steeds bekender begint te worden onder mensen met een interesse in gezondheid, is brain plasticity. Brain plasticity is grofweg te vertalen met de plasticiteit van het brein. Wat eigenlijk neerkomt...