Deze eenvoudige tips helpen u bij het niet verergeren van bestaande problemen. Helaas zijn deze tips niet afdoende om een reeds opgetreden subluxatie te verhelpen. Hiervoor is altijd een specialistische chiropractor nodig.

Middels telefoon of een formulier kunt u bij rugklachten vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wij staan als chiropractische praktijk voor u klaar om uw klachten te verhelpen.

Chiropractische hulp bij Rugpijn

Rugpijn is eigenlijk een wat verwarrende term. Immers, de rug is een zeer groot lichaamsdeel met vele functies.

Dat rugpijn in ieder geval een groot probleem is, wordt wel duidelijk door de veelheid aan termen die er zijn voor pijn in de rugregio. Een kleine opsomming: Spit, lage rugklachten, hernia, slijtage, ischias en “kou op de rug”.

Dit zijn allemaal omschrijvingen voor een ander probleem. Maar bij allemaal is er sprake van pijn de rug.

Met zoveel verschillende termen is het geen vreemde gedachte dat er veel verschillende dingen aan de hand kunnen zijn met uw rug. Vanzelfsprekend hebben al deze verschillende problemen ook verschillende oorzaken en ook verschillende behandelingen.

In dit artikel belichten we enkele veel voorkomende klachten en de oorzaken hiervan. Ook stippen we de behandeling aan, zoals deze door de chiropractor kan worden aangeboden.

We kijken niet alleen naar de overduidelijke oorzaken zoals een ongeluk of een verkeerde beweging. We kijken ook naar meer onverwachte zaken als slaapgebrek of stress.

Wat de oorzaak ook is, rugpijn is een groot probleem. Wij als chiropractiepraktijk zijn dan ook zeer alert op problemen met de rug.
Echter, er zijn veel meer signalen dan alleen pijn, die kunnen wijzen op rugklachten.

 

Meer informatie opvragen?

Stuur ons een mailtje of bel ons op 023-5427540

Symptomen van rugklachten; meer dan pijn alleen

Een veel voorkomende klacht bij rugproblemen is natuurlijk de pijn in de rug of van de rug. Deze pijn kent verschillende gradaties en verschijningen.

De pijn kan variëren van zeurend naar stekend of van acuut optredend naar altijd aanwezig. De pijn kan direct volgen op inspanning maar ook juist opkomen bij ontspanning. Al deze soorten pijn zijn een waarschuwing van het lichaam dat er extra alertheid is geboden!

Het lichaam geeft echter niet alleen aan via pijn dat er problemen zijn met de rug. Vaak rapporteren mensen ook een zwaar gevoel, vermoeid gevoel of stijfheid. Hoewel deze symptomen misschien minder snel herkend worden dan pijn, zijn ook zeker deze vermoeidheid of stijfheid een signaal van het lichaam.

Een chiropractor is dan ook alert op meer signalen dan alleen pijn.

 

Ben Bolsenbroek – Neurologisch Chiropractor

“Chiropractie is een geneeswijze die al meer dan 100 jaar bestaat. De behandeling richt zich op stoornissen in het functioneren van het bewegingsapparaat en de relatie met het zenuwstelsel.”

Het chiropractisch onderzoek van de rug

De chiropractor zal allereerst diagnosticeren wat er met de rug aan de hand is. Is er sprake van een ischias of misschien een scheefstand van een wervel? Hiervoor zal de chiropractor allereerst een grondige onderzoek doen van de rug. Hierbij wordt er gecontroleerd op symmetrie en spierspanning maar ook op reflexen en bewegingen.

Een veel aangetroffen probleem is dan een blokkade of subluxatie in de rug. Bij deze blokkade is er een verminderde functie van een zenuw. Deze zenuw kan hierdoor minder goed functioneren of klachten geven zoals pijn of stijfheid.

De oorzaak is in dit geval het ontbreken van een goede doorstroming van de zenuw. De chiropractor zal dan ook de doorstroming herstellen.

 

De behandeling van een zenuwblokkade in de rug

Bij het herstel zal de chiropractor aan de slag gaan met corrigerende behandelingen. Met deze behandelingen wordt allereerst verdere schade aan de wervels en/of zenuwen voorkomen. De werking van deze behandeling is drieledig.

  1. De houding van de wervelkolom wordt verbeterd
  2. De beweeglijkheid van de wervelkolom wordt gestimuleerd
  3. Het functie van de zenuwen wordt hersteld

Dit effect wordt verkregen door met de handen op specifieke plaatsen druk uit te oefenen op en rondom de wervels, om zo de bewegingsruimte te herstellen. Hierdoor zal de pijn afnemen en de functionaliteit terugkeren.

Voor een optimaal resultaat wordt daarna op regelmatige basis een controlebehandeling uitgevoerd om zo de terugkeer van pijn en klachten te voorkomen.

 

U kunt ook zelf actief voorkomen dat uw rugklachten optreden of verergeren:

Sta ontspannen rechtop en verdeel het gewicht gelijk over beide voeten. Een doorgezakte of doorgebogen houding veroorzaakt grote spanning op de hele rug.

Buig goed door de knieën bij het optillen van een zwaar voorwerp. Houd het voorwerp dicht bij het lichaam en verdeel het gewicht evenredig over beide zijden. Draai niet terwijl u tilt.

Let op uw gewicht, extra kilo’s betekenen ook extra belasting.

Slaap op een goede matras.

Slaap bij voorkeur niet op de buik maar ga op de rug of zij liggen. Gebruik liever een orthopedisch nekkussen.

Gebruik thuis, in de auto en op de werkplek stoelen die voldoende steun aan de onderrug geven.

Vermijd onafgebroken zitten. Sla de benen niet over elkaar bij het zitten.

Wissel langdurig autorijden af met rustpauzes om de benen te ontspannen en neem regelmatig een andere houding aan.

Draag goed zittende schoenen die voldoende steun geven.

Blijf actief en gezond. Gezondheid is te waarborgen door takken van sport te beoefenen die de rug niet te veel belasten, zoals zwemmen en wandelen.

Verantwoorde sportbeoefening begint altijd met een goede warming-up en eindigt met een cooling-down.

Deze eenvoudige tips helpen u bij het niet verergeren van bestaande problemen. Helaas zijn deze tips niet afdoende om een reeds opgetreden subluxatie te verhelpen. Hiervoor is altijd een specialistische chiropractor nodig.

Middels telefoon of een formulier kunt u bij rugklachten vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wij staan als chiropractische praktijk voor u klaar om uw klachten te verhelpen.

Chiropractische Zorg

Chiropractische zorg is gericht op herstel van het lichaam, nooit op onderdrukken van symptomen.

Lees Ook

Chiropractische zorg bij vaak terugkerende duizeligheid

Chiropractische zorg bij vaak terugkerende duizeligheid

Bij onze praktijk komen wij in contact met veel verschillende cliënten en daarmee een breed scala aan lichamelijke klachten. Eén van de meest voorkomende klachten die wij van cliënten horen is duizeligheid, hoewel dit meestal niet de belangrijkste reden van hun bezoek is.