Chiropractische Zorg bij klachten door een Scoliose

Vooral Kinderen kunnen spectaculair geholpen worden!

(lees hier meer over onderaan het artikel)

De scoliose staat ook bekend als een vergroeiing van de rug. Bij een scoliose is de wervelkolom op een onnatuurlijke wijze vergroeid of gekromd. Een gezonde wervelkolom heeft een S-vorm.

Dit betekend dat de wervelkolom bovenin de rug een stukje naar achteren is “gebold” en onderin de rug naar voren is “gehold”. Door deze buiging heeft de rug extra kracht en stabiliteit. De gezonde kromming van de rug is dan ook een essentieel onderdeel van onze anatomie.

Er is dus in een gezonde situatie, geen sprake van een kromming naar links of naar rechts. Helaas komt het echter geregeld voor dat deze buiging naar links of rechts er wel is. Deze onnatuurlijke vergroeiing noemen we dan een scoliose.

De heftigheid en de klachten als gevolg van een scoliose kunnen sterk variëren. Er zijn in ieder geval een aantal klachten die vaak in meer of mindere mate voorkomen. Het kan zijn dat er (nog) geen klachten optreden omdat het lichaam de scheefstand opvangt door aanpassingen in spierspanning of houding.

Als chiropractors zijn wij gespecialiseerd in de anatomie van het menselijk lichaam. De rug heeft daarbij onze grootste aandacht omdat het enerzijds het centrum van het lichaam is en anderzijds heel veel zenuwen beschermt.

Door deze kennis hebben wij een aantal effectieve methoden om de klachten van een scoliose te verminderen.

Klachten bij een Scoliose

Hoe eerder er een chiropractor betrokken is bij het verhelpen van de vergroeiing hoe groter de kans is op volledig herstel.

Ben Bolsenbroek

Chiropractor

Pijn in de rug: De meest voorkomende klacht bij een scheefstand van de rug is pijn. Dit betreft voornamelijk pijn bij het buigen van de rug. Doordat de scheefstand ook invloed heeft op de manier van bewegen en het gebruik van spieren, kunnen deze spieren zelf in rust pijnlijk worden. Ook kunnen zenuwen bekneld raken en hierdoor klachten geven (lees meer over neurologische chiropractie)

Stijfheid: Doordat de rug niet optimaal gevormd is, is deze minder bewegelijk. Dit komt enerzijds doordat de vorm natuurlijk buigen kan verhinderen. Anderzijds is het mogelijk dat spieren minder goed ontwikkeld zijn of dat structuren in de weg zitten.

Houding: Door de scheefstand van de rug kan de houding soms worden gecorrigeerd. Dit betekent dat er een onevenredige belasting is van onderdelen in de rug of elders in het lichaam. Deze compensatie zorgt op de langere termijn voor klachten als gevolg van de onnatuurlijke houding.

Chiropractische behandeling van Scoliose

Een chiropractor grijpt het liefst zo vroeg mogelijk in bij een scheefstand van de rug. Hoe eerder er een chiropractor betrokken is bij het verhelpen van de vergroeiing hoe groter de kans is op volledig herstel.

Om deze reden zijn chiropractoren op eigen gelegenheid begonnen met het screenen op scholen van kinderen op vergroeiingen in de rug.

Speerpunten van de behandeling:

  • Opheffen van beenlengteverschil: Door een correctie van de houding, pogen wij het verschil in beenlengte terug te dringen. Dit zorgt voor een symmetrische belasting en dus minder compensatie van de spieren.
  • Terugdringen van blokkades: Door de ongelijke druk op de wervels, kunnen er blokkades of subluxaties van de zenuwen ontstaan. Wij ontlasten de zenuwen door deze meer ruimte te geven. Hierdoor functioneren de zenuwen weer optimaal.

Een stressvrij zenuwstelsel is essentieel voor een goede gezondheid!

Chiropractie bij Kinderen met een Scoliose

Onze aanpak is effectief, vooral bij kinderen!

Hoe eerder wij kunnen corrigeren en begeleiden, hoe minder schade er optreedt. Het is om deze reden erg belangrijk dat ouders of opvoeders tijdig een chiropractor inschakelen wanneer zij signalen hebben van rugklachten bij hun kinderen.

Wij nodigen u graag uit om contact met ons op te nemen.

Als chiropractors zijn wij gespecialiseerd in de anatomie van het menselijk lichaam. De rug heeft daarbij onze grootste aandacht omdat het enerzijds het centrum van het lichaam is en anderzijds heel veel zenuwen beschermt.