Post commotionele klachten en chiropractie

Een hersenschudding is een lichte vorm van traumatisch hersenletsel die ontstaat na een harde klap op het hoofd. De klachten die je dan ervaart zijn meestal maar van korte duur. Na een korte rustperiode zullen de klachten binnen een paar dagen of weken zo goed als verdwenen zijn.

Desondanks blijven bij zo’n 15-30% van de gevallen de klachten toch aanhouden. Wanneer de klachten na een hersenschudding of ander licht traumatische hersenletsel langer dan drie maanden nog steeds aanhouden, wordt er gesproken van een Post Commotioneel Syndroom (PCS).

Meer informatie opvragen?

Stuur ons een mailtje of bel ons op 023-5427540

Wat is het Post Commotioneel Syndroom?

PCS kan optreden als gevolg van een licht traumatisch hersenletsel doordat bij een klap op het hoofd hersenweefsel beschadigd is geraakt. Ondanks dat de meerderheid vaak goed herstelt na het oplopen van een dergelijk hersenletsel, blijft ongeveer één op de drie toch last houden van langdurige klachten.

Soms kunnen deze klachten zelfs langer dan een half jaar aanhouden en kun je nog langere tijd problemen ervaren. Je kunt hierbij denken aan het nog steeds niet kunnen studeren of werken zoals je dat voorheen deed, omdat je last hebt van bijvoorbeeld hoofdpijn of concentratieproblemen.

Ben Bolsenbroek – Neurologisch Chiropractor

“Ondanks dat de meerderheid vaak goed herstelt na het oplopen van Post Commotionele klachten, blijft ongeveer één op de drie toch last houden van langdurige klachten.”

De oorzaak van het Post Commotioneel syndroom

PCS kan eigenlijk gezien worden als het effect dat optreedt wanneer ons lichaam niet goed herstelt na het oplopen van een licht traumatisch hersenletsel. Dergelijk hersenletsel kan zorgen voor kleine beschadigingen in de hersenen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze beschadigingen zorgen voor een verminderde doorbloeding in de hersenen en dat de gezamenlijke activiteit van hersencellen minder goed verloopt.

Ben Bolsenbroek – Neurologisch Chiropractor

“Door bestaande inzichten uit diverse vakgebieden te combineren, kunnen mensen met PCS door een chiropractor worden behandeld.”

Symptomen van het Post Commotioneel Syndroom

De klachten die horen bij PCS, kunnen maanden of zelfs jaren duren. Fysieke klachten die vaak voorkomen zijn onder andere: hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, slapeloosheid en een verminderde frustratietolerantie of overprikkeld zijn.

Naast deze fysieke klachten kunnen ook cognitieve klachten optreden als concentratie- en aandachtsproblemen, een trager reactievermogen en geheugenproblemen.

Ook kan een harde klap tegen je hoofd nog een lange emotionele nasleep hebben, welke kan zorgen voor somberheid, gevoelens van angst of depressie en/of een verminderde behoefte aan dingen. Je kunt je dus wel voorstellen dat deze klachten een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven.

Men spreekt van PCS als er ten minste sprake is van minimaal drie van deze symptomen.

Hoe kun je het Post Commotioneel Syndroom vaststellen?

PCS is vaak moeilijk vast te stellen. Bij klachten met betrekking tot het hoofd is het vaak lastig te herkennen wat er nou precies aan de hand is. Dit komt doordat er veel overlap is in de verschillende symptomen. PCS bestaat namelijk uit een breeds scala aan symptomen, met een combinatie van fysieke, cognitieve en emotionele symptomen. Daarnaast wordt op een scan meestal geen aantoonbare schade aangetroffen, omdat de schade zich enkel voordoet op bepaalde cellen in de hersenen. PCS is dus een complex syndroom dat lastig te herkennen is.

Chiropractie bij het Post Commotioneel Syndroom

Door bestaande inzichten uit diverse vakgebieden te combineren, kunnen mensen met PCS door een chiropractor worden behandeld. Allereerst moet er vastgesteld worden of er daadwerkelijk sprake is van PCS. Een chiropractor zal daarom eerst een aantal vragen stellen met betrekking tot voorafgaand traumatische hersenletsel, de klachten en de duur van deze klachten.

Hierdoor kan in kaart worden gebracht wat de omvang van het probleem is. Zo krijgt een chiropractor ook inzicht in welke hersengebieden betrokken zijn en waar de focus voor de behandeling op moet liggen.

Bij PCS kan het zenuwstelsel uit balans zijn geraakt en is het aan een neurologisch chiropractor de taak om deze balans weer te herstellen. Zo kunnen klachten worden verminderd en kan het lichaam als het ware zelf weer herstellen. Hierbij kun je denken aan het toepassen van handmatige druktechnieken en oefeningen om bijvoorbeeld het concentratievermogen te verbeteren. Op deze manier kun jij het maximale uit jouw herstel halen en is er wel degelijk verbetering mogelijk.

Behandeling bij Chiropractie Praktijk Kennemerland

Bij Chiropractie Praktijk Kennemerland zijn wij in het bijzonder gespecialiseerd in het verzorgen en behandelen van langdurige klachten van een hersenschudding. Naast het nemen van voldoende rust kan chiropractie bij Chiropractie Praktijk Kennemerland het herstel bevorderen. Onze neurologisch gespecialiseerde chiropractoren helpen je graag verder dus schroom niet om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Wacht niet langer met het maken van een afspraak bij Chiropractie Praktijk Kennemerland, aangezien PCS wel degelijk schade of disfunctie kan veroorzaken. Een lichte hersenschudding dient dus op tijd te worden herkend en behandeld om zo aanhoudende klachten te voorkomen.

Chiropractische Zorg

Chiropractische zorg is gericht op herstel van het lichaam, nooit op onderdrukken van symptomen.

Lees Ook

Neurologische chiropractie bij verschillende soorten hoofdpijn

Neurologische chiropractie bij verschillende soorten hoofdpijn

Veel mensen hebben wel eens last van hoofdpijn. Vaak is hoofdpijn een onschuldige klacht en bent u er na een nacht goed slapen van af. Dit artikel gaat over verschillende soorten hoofdpijn en hoe neurologische chiropractie kan bijdragen aan het verminderen van de klachten. 

Chiropractische zorg bij cervicogene hoofdpijn

Chiropractische zorg bij cervicogene hoofdpijn

Hoofdpijn is een klacht waar velen van ons weleens mee te maken hebben. Vaak is dit tijdelijk en is hoofdpijn geen aanleiding tot zorgen. Toch zijn er ook mensen voor wie hoofdpijn een flinke belemmering vormt in hun dagelijks leven. Het is dan belangrijk om hulp in te schakelen van een professional.

Ik hoor altijd een ruis in mijn oor, kan een chiropractor helpen

Ik hoor altijd een ruis in mijn oor, kan een chiropractor helpen

Oorsuizen wordt in de medische wereld aangeduid met de term tinnitus aurium. Tinnitus is een vorm van gehoorschade waarbij mensen vervelende geluiden horen die er eigenlijk niet zijn. Deze geluiden lopen sterk uiteen, maar de beroemde ‘piep in het oor’ is het meest voorkomend.