Het ontstaan en de behandeling van een Bekkentorsie

De as is het centrum van een fietswiel, alle spaken zijn hierop gemonteerd. Op deze manier heeft ook het lichaam een as, een centrum waarom alles is heen gebouwd. In het lichaam is deze as de bekkengordel. Bij deze bekkengordel komen bovenlichaam en onderlichaam samen. De rug maar ook de benen zijn met het bekken verbonden. Het is dan ook logisch dat problemen met het bekken, grote gevolgen kunnen hebben.

In de chiropractische praktijk komen wij heel vaak cliënten met bekkenproblemen tegen. Deze problemen zijn echter niet altijd herkenbaar als bekkenproblemen. Zeker niet voor mensen die hier niet alert op zijn.

Wij zien dan ook een variatie aan symptomen. Denk hierbij aan scheefstand van de rug, beknelling van zenuwen of beenlengteverschil. Maar ook klachten die veel minder logisch lijken als aangezichtspijn, enkelverzwikkingen, spataderen of RSI.

Deze grote verscheidenheid aan klachten kan allemaal haar oorzaak vinden in een torsie van het bekken. Om deze reden is de bekkentorsie een van onze specialiteiten. Door een goede analyse van het probleem en vervolgens een adequate behandeling, kan een gigantische hoeveelheid klachten worden verholpen middels het aanpakken van de bekkentorsie.

Denk hierbij aan scheefstand van de rug, beknelling van zenuwen of beenlengteverschil. Maar ook klachten die veel minder logisch lijken als aangezichtspijn, enkelverzwikkingen, spataderen of RSI.

Gevolgen van een bekkentorsie

Chiropractie Kennemerland

De oorzaak van een Bekkentorsie

Als centrum van het lichaam, is het bekken ook het aansluitpunt van heel veel spieren. Deze spieren trekken dus allemaal aan het bekken.

Wanneer er een disbalans is in deze trekkracht, bijvoorbeeld door een spierblessure of een subluxatie, dan kan het bekken ongelijk belast worden. Draaiing van het bekken kan dan een gevolg zijn. Hierdoor wordt beweging van het bekken moeilijker en zal het bekken meer en meer vast komen te staan en scheef komen te staan.

In de chiropractie noemen wij dit een asymmetrische bekken functie. Het bekken staat niet in lijn en is daardoor niet in balans. De gevolgen hiervan kunnen zoals al eerder omschreven heel erg groot zijn.

Gelukkig is er een chiropractische behandeling van dit probleem.

De behandeling van bekkentorsie

De oorzaak van de torsie is een ongelijke belasting of ongelijke druk vanuit de spieren. Deze ongelijke belasting dient dan ook gecorrigeerd te worden. Dit kan op meerdere manier worden aangepakt. Het doel van de aanpak is altijd het opheffen van gewrichtsblokkades en het herstel van de bewegingsfunctie.

Het meest bekend zijn de “krakende manipulaties”. Hierbij wordt op heel specifieke plaatsen druk uitgeoefend op gewrichten. Deze druk zorgt vervolgens voor een betere spierspanning waardoor de ongelijke druk op het bekken afneemt. Hierdoor krijgt het bekken dan de kans om te herstellen en opnieuw haar juiste positie aan te nemen.

Een tweede methode is een zogenaamde “zachte techniek”. Hierbij worden lichte mechanische impulsen toegediend. Deze impulsen activeren een zenuwsignaal. Op haar beurt activeert of ontspant dit zenuwsignaal spieren die te strak staan afgesteld. Door de ontspanning vermindert de druk op het bekken.

Een chiropractor kan gebruik maken van Krakende Manipulaties of van een Zachte Techniek.

Let op! Er is dus geen sprake van het rechtzetten van wervels. De behandeling is juist functioneel. Door het activeren of ontspannen van spieren, krijgt het bekken de kans zich in haar juiste positie te zetten.

De behandeling wordt meestal in 10 tot 12 sessies afgerond . De tijd tussen eerste sessies bedraagt meestal enkele dagen. Naarmate de behandeling verder vordert kan de tussentijd oplopen.

In onze praktijk zijn onze chiropractoren universitair opgeleid en gespecialiseerd in klachten van de rugregio die hun oorzaak vinden in het bekken.
Wij staan u graag te woord om u meer uit te leggen over de mogelijkheden.

De behandeling van bekkentorsie

De oorzaak van de torsie is een ongelijke belasting of ongelijke druk vanuit de spieren. Deze ongelijke belasting dient dan ook gecorrigeerd te worden. Dit kan op meerdere manier worden aangepakt. Het doel van de aanpak is altijd het opheffen van gewrichtsblokkades en het herstel van de bewegingsfunctie.

Het meest bekend zijn de “krakende manipulaties”. Hierbij wordt op heel specifieke plaatsen druk uitgeoefend op gewrichten. Deze druk zorgt vervolgens voor een betere spierspanning waardoor de ongelijke druk op het bekken afneemt. Hierdoor krijgt het bekken dan de kans om te herstellen en opnieuw haar juiste positie aan te nemen.

Een tweede methode is een zogenaamde “zachte techniek”. Hierbij worden lichte mechanische impulsen toegediend. Deze impulsen activeren een zenuwsignaal. Op haar beurt activeert of ontspant dit zenuwsignaal spieren die te strak staan afgesteld. Door de ontspanning vermindert de druk op het bekken.

Een chiropractor kan gebruik maken van Krakende Manipulaties of van een Zachte Techniek.

Let op! Er is dus geen sprake van het rechtzetten van wervels. De behandeling is juist functioneel. Door het activeren of ontspannen van spieren, krijgt het bekken de kans zich in haar juiste positie te zetten.

De behandeling wordt meestal in 10 tot 12 sessies afgerond . De tijd tussen eerste sessies bedraagt meestal enkele dagen. Naarmate de behandeling verder vordert kan de tussentijd oplopen.

In onze praktijk zijn onze chiropractoren universitair opgeleid en gespecialiseerd in klachten van de rugregio die hun oorzaak vinden in het bekken.
Wij staan u graag te woord om u meer uit te leggen over de mogelijkheden.