Het verschil tussen aangeboren hersenletsel en niet aangeboren hersenletsel (NAH)

De hersenen zijn een complex maar gevoelig orgaan, waardoor ze helaas beschadigd kunnen raken. Hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben en wordt binnen de medische wereld ingedeeld in grofweg twee verschillende categorieën:
1. Aangeboren hersenletsel
2. Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Uiteraard bestaan hiernaast nog andere hersenaandoeningen, zoals bijvoorbeeld slaapaandoeningen en psychische problemen, maar hierbij is de onderliggende oorzaak niet per se fysiek letsel. In Nederland hebben ruim 600.000 mensen een vorm van niet-aangeboren hersenletsel en ruim 100.000 mensen aangeboren hersenletsel.

Meer informatie opvragen?

Stuur ons een mailtje of bel ons op 023-5427540

Wat is aangeboren hersenletsel?

Onder aangeboren hersenletsel wordt, zoals de naam al suggereert, een aandoening van de hersenen bedoeld die al vanaf de geboorte aanwezig is. Hierbij kunt u denken aan afwijkingen van het zenuwstelsel, hersenverlamming of een verstandelijke beperking.

Aangeboren hersenletsel is vaak het gevolg van een ziekte tijdens de zwangerschap, vroeggeboorte of genetische aanleg. Mensen met aangeboren hersenletsel hebben hier hun leven lang mee te maken. Omdat de oorzaak van het letsel zo complex is, kan deze lastig aangepakt worden en ligt de focus met name op het verminderen van (de last van) de klachten.

Ben Bolsenbroek – Neurologisch Chiropractor

“Het grote verschil tussen aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel, is dat niet-aangeboren hersenletsel niet vanaf het begin van het leven aanwezig is. “

Wat is NAH?

Het grote verschil tussen aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel, is dat niet-aangeboren hersenletsel niet vanaf het begin van het leven aanwezig is. Het letsel ontstaat door bijvoorbeeld een ongeluk, hersenbloeding of infectie. De impact van deze vorm van hersenletsel ligt vooral in het feit dat deze mensen een (groot) deel van hun leven gezond zijn geweest, en na het ongeval geconfronteerd worden met de nasleep die vaak grote gevolgen heeft voor alle facetten van het leven.

NAH kan opgedeeld worden in twee vormen; traumatisch en niet-traumatisch. Bij traumatisch NAH heeft er een ‘trauma’ plaatsgevonden, wat wil zeggen dat het brein een fysieke klap te verduren heeft gehad door bijvoorbeeld een ongeluk, de oorzaak is dan dus niet lichamelijk. Een niet-traumatisch NAH heeft wel een lichamelijke oorzaak, het letsel komt dan door bijvoorbeeld een hersenbloeding of infectie.

Ben Bolsenbroek – Neurologisch Chiropractor

“Dat is dan ook de reden dat functionele chiropractie met name voor NAH een uitkomst kan bieden.”

Verschillende zorgmethoden voor verschillend letsel

Zoals hierboven uitgelegd, hebben aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel verschillende oorzaken. Dit vraagt logischerwijs om een verschillende aanpak bij het verlenen van zorg aan cliënten. U kunt zich voorstellen dat het bij een NAH wellicht makkelijker is om de klachten weg te nemen door de bron aan te pakken, gezien deze bron vaak een fysieke beschadiging van het brein is. Bij aangeboren letsel is dit ingewikkelder, omdat het daarbij door de genetische factoren die meespelen al vanaf de opbouw ‘mis’ gaat. Dat is dan ook de reden dat functionele chiropractie met name voor NAH een uitkomst kan bieden.

Functionele chiropractie

Bij Chiropractie Praktijk Kennemerland hebben wij veel ervaring met het bieden van zorg aan NAH-cliënten in de vorm van functionele chiropractie (ook wel neurologische chiropractie).

Deze zorg heeft als voornaamste doel om de hersenplasticiteit te verbeteren, om zo als het ware uw brein te stimuleren zichzelf te herstellen. Dit door middel van herstel van verbindingen tussen hersencellen of zelfs aanmaak van nieuwe hersencellen. Mensen met NAH kunnen hier baat bij hebben omdat hun letsel vaak een beschadiging in het brein als gevolg heeft. Het is wel erg belangrijk om u te realiseren dat omdat NAH een erg serieuze aandoening met enorme gevolgen is, het traject naar herstel ook niet gemakkelijk is.

Functionele chiropractie moet u dan ook zien als extra zorg in uw proces om weer zoveel mogelijk de oude te worden, maar het is zeker geen gemakkelijke of snelle ‘fix’. Wel kunt u ervan op aan dat onze chiropractoren gespecialiseerd zijn in het verlenen van dit type zorg en uw individuele geval altijd in acht nemen bij het opstellen van het zorgplan. Wij nodigen u graag uit om contact met ons op te nemen en te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Chiropractische Zorg

Chiropractische zorg is gericht op herstel van het lichaam, nooit op onderdrukken van symptomen.

Lees Ook

Wat is het verschil tussen een hernia en ischias

Wat is het verschil tussen een hernia en ischias

De klachten van een hernia en ischias lijken erg op elkaar: ze zorgen beide voor zenuwpijn in de (lage) rug met eventuele uitstraling naar het been. Toch zijn er weldegelijk grote verschillen!