Chiropractische zorg bij een cervicale dystonie

Cervicale dystonie is een neuromusculaire aandoening die betrekking heeft op de nek- en soms ook de schouderregio. Een andere naam voor deze aandoening is spasmodische torticollis. Specifiek gezien is de musculus sternocleidomastoïdeus de spier die hier het meeste bij betrokken is. Deze spier is gelegen aan de voorzijde van de hals.

Bij dystonie spannen spieren in de nek onvrijwillig aan. Dit resulteert in een abnormale positie en verkeerde draaiingen van het hoofd, wat samengaat met nekpijn en schouderstijfheid.

Meer informatie opvragen?

Stuur ons een mailtje of bel ons op 023-5427540

Oorzaak van cervicale dystonie

De oorzaak is nog niet helemaal bekend. Er zijn aanwijzingen dat de aandoening geassocieerd wordt met de basale ganglia (het gebied in het brein dat verantwoordelijk is voor het coördineren van vrijwillige bewegingen) en het vestibulair systeem (evenwichtsorgaan). Iemand kan ook genetisch gevoelig zijn om cervicale dystonie te ontwikkelen.

Het is belangrijk om te benoemen dat de spieren in de nek overactief zijn. In het geval van cervicale dystonie is er geen sprake van een spierziekte, maar van een verstoord neurologisch signaal vanuit de hersenen. De spieren worden dus verkeerd aangestuurd.

Ben Bolsenbroek – Neurologisch Chiropractor

“De klachten kunnen tijdelijk verergeren door stress of opwinding. Een verkeerde houding kan ervoor zorgen dat de klachten getriggerd worden, maar dat verschilt per patient.”

Symptomen van cervicale dystonie

De symptomen ontstaan niet opeens, maar kunnen langzaam optreden en erg variëren tussen patiënten. De volgende symptomen kunnen voorkomen:
  • het hebben van een gekanteld hoofd naar de zijkant, voorkant of achterkant;
  • pijn in de nek of schouder;
  • disbalans of verstoring van het evenwicht;
  • nekkrampen en nekstijfheid;
  • hoofdpijn.
De klachten kunnen tijdelijk verergeren door stress of opwinding. Een verkeerde houding kan ervoor zorgen dat de klachten getriggerd worden, maar dat verschilt per patiënt.

Wat kan er gedaan worden om mijn klachten te verminderen?

Cervicale dystonie is een aandoening die niet te genezen is, maar waarbij therapie zeker kan helpen om de klachten te verminderen. Een veelvoorkomende medische interventie is het bestrijden van de symptomen door bijvoorbeeld het toedienen van een botuline(botox)injectie in het aangedane gebied. Echter kunnen complexe neurologische klachten ook verlicht worden met een chiropractische behandeling.

Door middel van geavanceerde testen zijn wij in staat de verstoring te lokaliseren. Het doel is dan de betrokken hersengebieden te trainen, overmatige spierspanning te verminderen en het hoofd terug te brengen in zijn normale positie.

Om dit te bewerkstelligen worden manipulaties toegepast op de wervelkolom. Tevens trainen wij het lichaam om weer de juiste stand aan te nemen en proberen we patronen te doorbreken, waardoor verbetering in de houdingscontrole en communicatie tussen de hersenen en de nekspieren op kan treden.

Ben Bolsenbroek – Neurologisch Chiropractor

“Complexe neurologische klachten vereisen een functioneel neurologisch onderzoek voordat er met een behandeling gestart kan worden.”

Hoe ziet het traject eruit?

Complexe neurologische klachten vereisen een functioneel neurologisch onderzoek voordat er met een behandeling gestart kan worden. Dit onderzoek zal uit drie delen bestaan.

In het eerste deel vindt er een vraaggesprek plaats met twee experts. Daarnaast zal er een lichamelijk functioneel onderzoek worden uitgevoerd. Het zenuwstelsel wordt onderzocht en geanalyseerd. In het tweede deel worden de testuitslagen gekwantificeerd. In het laatste deel zullen de uitslagen aan u uitgelegd worden en wordt een behandeltraject aan u voorgesteld.

Na het uitvoerige onderzoek kan begonnen worden met het behandeltraject.

Soms treden complicaties op bij cervicale dystonie. Enkele voorbeelden zijn artritis (gewrichtsontsteking), compressie van de zenuwwortels, cervicale stenose of verspreiding van de spierspasmen naar andere gebieden. Deze complicaties kunnen ook door chiropractie verholpen worden.

Waarom kiezen voor Chiropractiepraktijk Kennemerland?

Bij onze praktijk werken twee chiropractoren die gespecialiseerd zijn in neurologische klachten. Zij zullen beide ook aanwezig zijn bij alle delen van het functioneel neurologische onderzoek. Onze praktijk heeft jarenlange ervaring met het diagnosticeren en behandelen van dit soort complexe klachten. Wij passen graag onze kennis en ervaring toe in de unieke behandeling van elke patiënt.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag op weg naar herstel.

Chiropractische Zorg

Chiropractische zorg is gericht op herstel van het lichaam, nooit op onderdrukken van symptomen.

Lees Ook

Neurologische chiropractie bij verschillende soorten hoofdpijn

Neurologische chiropractie bij verschillende soorten hoofdpijn

Veel mensen hebben wel eens last van hoofdpijn. Vaak is hoofdpijn een onschuldige klacht en bent u er na een nacht goed slapen van af. Dit artikel gaat over verschillende soorten hoofdpijn en hoe neurologische chiropractie kan bijdragen aan het verminderen van de klachten. 

Chiropractische zorg bij cervicogene hoofdpijn

Chiropractische zorg bij cervicogene hoofdpijn

Hoofdpijn is een klacht waar velen van ons weleens mee te maken hebben. Vaak is dit tijdelijk en is hoofdpijn geen aanleiding tot zorgen. Toch zijn er ook mensen voor wie hoofdpijn een flinke belemmering vormt in hun dagelijks leven. Het is dan belangrijk om hulp in te schakelen van een professional.

Ik hoor altijd een ruis in mijn oor, kan een chiropractor helpen

Ik hoor altijd een ruis in mijn oor, kan een chiropractor helpen

Oorsuizen wordt in de medische wereld aangeduid met de term tinnitus aurium. Tinnitus is een vorm van gehoorschade waarbij mensen vervelende geluiden horen die er eigenlijk niet zijn. Deze geluiden lopen sterk uiteen, maar de beroemde ‘piep in het oor’ is het meest voorkomend.